Natuurbeheer

kieviet-nestOp de Klaverhoeve is er veel aandacht voor natuur en weidevogels. 30 hectare land wordt als natuurgebied beheerd. Met veel stro-rijke mest, speciale begrazing en periodieke vernatting wordt een natuur gecreerd die ideaal is voor de weidevogels als de grutto, tureluur, zeldzame eendensoorten en scholeksters. Dit heeft tot nu toe behoorlijk veel succes, de vogels kunnen dit blijkbaar waarderen.

Een leuk verhaal hier over kun je vinden op: weidevogelboerderijen.nl

Kringlopen, wat gebeurd er in welk seizoen

 1. In het vroege voorjaar wordt de stro-rijke stalmest op de weilanden uitgereden, voordat de weidevogels arriveren. Hierdoor zijn er al vroeg veel insecten(voedsel) en kan het materiaal gebruikt worden voor nestbouw en camouflage.
  pijl-groen-beneden
 2. Door gerichte beweiding met de koeien en een tijdelijk hoog waterpeil, creëren we een afwisselend landschap met veel variatie en voedsel voor de weidevogels.  In het voorjaar is het hierdoor een drukte van belang met vele soorten weidevogels die komen nestelen en ijverig proberen hun jongen groot te brengen.
  pijl-groen-beneden
 3. Door de biologische manier van werken, de beweiding, de speciale mest en de natte omstandigheden ontstaat een rijke variatie aan grassen en kruiden. Dit kruidenrijke gras wordt in juni en juli gewonnen als smakelijk hooi voor de winter. De jonge weidevogels kunnen dan vliegen.
  pijl-groen-beneden
 4. Tijdens de zomer en herfst worden rietkragen en dijken gemaaid en gedroogd, dit materiaal wordt in de stalperiode als strooisel gebruikt in de ruime strostallen.
  pijl-groen-beneden
 5. Met het gras van eigen land en het strooisel, worden de koeien in de winter maanden verzorgd. Door de speciale stal en met de mest van de koeien ontstaat hier de stro-rijke mest die in het voorjaar weer kan worden gebruikt op het land.