Weidevogels

cropped-Grutto-04311.jpgHet voorjaar staat in het teken van de weidevogels. Er worden 2 percelen land onderwater gezet om een plas-dras te maken. Ook het waterpeil van alle sloten wordt verhoogd om te zorgen voor een natte rand langs de weilanden. In deze rand zit veel voedsel voor de weidevogels.

We gebruiken het vee om een rijke weide te creëren van kort en lang gras, door de koeien komt er verse mest op het land, wat veel insecten aantrekt. Ook wordt een gedeelte van het land pas gemaaid als de vogels kunnen vliegen.

Deze inspanningen leveren elk jaar meer nesten op!

 

Weidevogel telling 2018

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kievit 15 25 24 32 38 43 27 30 47
Scholekster 4 4 3 4 4 3 3 4 5
Grutto 15 24 28 40 50 59 46 59 55
Tureluur 6 7 12 18 18 18 11 20 24
Slobeend 4 6 10 13 15 13 6 9 10
Krakeend 6 5 10 15 11 10 6 8 11
Zomertaling 1
Wintertaling 1 1 0
Kuifeend 4 7 9 4 4 3 3 6 7
Tafeleend 1 1
Visdief 1 1
Kluut 1
Totaal: 48 78 98 127 140 149 102 137 163

Opmerkingen bij tabel:

  • Totale oppervlakte is in jaren 2010 tot 2017 56 hectare.
  • In 2016 begonnen met 2e plas-dras locatie.
  • In 2018 9 hectare land aangekocht, dit werd intensief gebruikt en sinds 2018 ingericht als weidevogel grasland.